Menu
Affiliation No : Contact No : +91 96635 89823 Email id : inforvkmyss@rvkcbse.in

Prayer

MATRU PRANAM 1-2-3

Yaa Kundendu tushaara haaradhavalaa, Yaa shubhravastraavritha|
Yaa veenavara dandamanditakara, Yaa shwetha padmaasana||
Yaa brahmaachyutha shankara prabhritibhir Devaisadaa Vanditha|
Saa Maam Paatu Saraswatee Bhagavatee Nihshesha jaadyaapahaa||
Shuklaam Brahmvichaar Saar Paramaadyaam Jagadvyaapineem Veennaa Pushtak
Dhaarinneebhamay Daam Jaad Yaapandhkaaraapahaam.
Haste Sfatik Maalikaam Vidhateem Paramaasane Sansthitaam Vande Taam
Parameshwareem Bhagwateem Buddhi Pradaam Shaaradaam.

He Hamsa vahini gyana dayini amb vimal mati de
Jag sirmour banaye Bharat vah bal Vikram de amb vimal mati de ||
Sahas Sheel hruday me bharade jeevan tyag tapomay karade
Sayyam sakta sneh ka var de swabhiman bhar de . . . . He Hamsavahini || 1 ||
Lav Kush Druv Prahlad bane ham manavata ka tras hare ham
Seeta Savitri Durgama phir ghar ghar Bhar de . . . He Hamsavahini || 2 ||

BRAHM NAD (OM KAR) 3 TIMES GAYATRI MANTRA,

Ratnakara doutpada Himalaya Kireetinim |
Brahmrajarshi Ratnadya Vande Bharat Mataram||
Om Dyou Shanti:, Antriksha Shanti:, Prutvi Shanti:,|
Aap:, Shanti:, Oshadh:, Shanti:, Vanaspatay:, Shanti:,
Vishwe deva Shanti:, Brahma Shanti:, Sarvam:, Shanti:,
Shanti rev Shanti:, Samashantiredhi, Om Shanti: Shanti: Shanti”

MEANING: “May Goddess Saraswati, who is fair like the jasmine-colored moon, and whose pure white garland is like frosty dew drops; who is adorned in radiant white attire, on whose beautiful arm rests theveena, and whose throne is a white lotus; who is surrounded and respected by the Gods, protect me. May you fully remove my lethargy, sluggishness, and ignorance?”

VANDE MAATARAM

sujalaaM suphalaaM malayaja shiitalaaM
SasyashyaamalaaM maataram ||

Shubhrajyotsnaa pulakitayaaminiiM
pullakusumita drumadala shobhiniiM
suhaasiniiM sumadhura bhaashhiNiiM
sukhadaaM varadaaM maataraM ||

Koti koti kantha kalakalaninaada karaale
koti koti bhujai.rdhR^itakharakaravaale
abalaa keno maa eto bale
bahubaladhaariNiiM namaami taariNiiM
ripudalavaariNiiM maataraM ||

Tumi vidyaa tumi dharma
tumi hR^idi tumi marma
tvaM hi praaNaaH shariire

Baahute tumi maa shakti
hR^idaye tumi maa bhakti
tomaara i pratimaa gaDi
mandire mandire ||
TvaM hi durgaa dashapraharaNadhaariNii
kamalaa kamaladala vihaariNii
vaaNii vidyaadaayinii namaami tvaaM

Namaami kamalaaM amalaaM atulaaM
SujalaaM suphalaaM maataraM ||

ShyaamalaaM saralaaM susmitaaM bhuushhitaaM
DharaNiiM bharaNiiM maataraM